به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری در نشست صمیمانه با خبرنگاران گفت: دانشگاهی به نام دانشگاه ایرانیان وجود ندارد. دانشگاهی که به عنوان دانشگاه احمدی نژاد مطرح می شود دانشگاهی است که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان دانشگاه جامع بین المللی مطرح شده است.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این دانشگاه به وزارت علوم مرتبط نمی شود و در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است و جالب اینکه در روز تصویب این مصوبه من در شورا حضور نداشتم.
وزیر علوم در ادامه خاطرنشان کرد: در تبصره اساسنامه تصویب شده نوشته شده که اساسنامه باید به تصویب وزیر علوم و وزیر بهداشت برسد و طبق این اساسنامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دست من رسید.
دانشجو با اشاره به رفع نواقص این اساسنامه تصریح کرد: پس از ابلاغ اساسنامه به بنده آن را خواندم و ایراداتی که به آن وارد می شد را زیر نظر مجموعه آموزشی برطرف کردیم. طی دو رفت و برگشت ایرادات برطرف شد و این اساسنامه بار دیگر به شورا ارسال شد.
دانشجو در پایان تأکید کرد: در تمام جلسات احمدی نژاد به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه جامع بین المللی حضور داشت و در تمامی جلسات حضور او به عنوان رئیس جمهور کشور مطرح نبود.