به گزارش ملت ایران یک ایرانی در دوحه به دلیل در اختیار داشتن وسایل مورد استفاده در سحر و جادوگری دستگیر شده است.

به گزارش عصر ایران، مطبوعات قطر نوشته اند: این شهروند ایرانی که به نام و مشخصات او اشاره ای نشده است به هنگام ورود به قطر، در بندر دوحه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به نوشته مطبوعات قطر، این ایرانی دو کارتن خرما به همراه خود داشته که در بازرسی از آنها، ادوات سحر و جادو کشف شده اند.

این ایرانی هم در واکنش گفته است که از محتوای این دو کارتن خبر نداشته و یکی از دوستان وی درخواست انتقال این دو بسته را داشت.