مجلس قانون گذاری روسیه(دومای دولتی) به دیمیتری مدودف به عنوان نخست وزیر این کشور رای اعتماد داد.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از مسکو، مدودف عصر سه شنبه در مجلس قانون گذاری حاضر شد و علاوه بر تشریح برنامه های اقتصادی و اجتماعی، اولویت های کاری و دفاع از سیاست های اقتصادی چهارسال گذشته، به پرسش های نمایندگان پاسخ داد.

در مراسم رای اعتماد به نامزد نخست وزیر روسیه، تعدادی از نمایندگان در جایگاه مخالف و موافق دیدگاههای خود را درباره مسایل مهم کشور و مسایل بین المللی تشریح کردند.

گنادی زیوگانوف رهبر حز ب کمونیست روسیه با در اختیار داشتن ۹۲ کرسی مجلس شاخص ترین مخالف و ولادیمیر ژیرنوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه شاخص ترین موافق در جلسه رای اعتماد به دیمیتری مدودف بودند.

سپس کار رای گیری آغاز شد و مدودف با کسب ۲۹۹ رای مثبت با اکثریت قاطع نخست وزیر روسیه شد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه بعد از برگزاری مراسم تحلیف، مدودف را به صورت رسمی به عنوان نامزد نخست وزیری به دوما معرفی کرد و در مراسم رای اعتماد به نخست وزیر پیشنهادی خود حضور داشت.

۲۳۸ کرسی از ۴۵۰ کرسی مجلس قانون گذاری روسیه(دومای دولتی) در اختیار حزب روسیه واحد به ریاست دیمیتری مدودف است.

در مراسم رای اعتماد به نخست وزیر روسیه همه حاضران از جمله رئیس جمهور و مقامات و نمایندگان دوما به احترام روز پیروزی سالگرد پیروزی در جنگ بزرگ میهنی نوارهای نارنجی و مشکی به سینه خود نصب کردند.