ملت ایران: گفته می شود بر اساس بررسی های یک نهاد نظارتی یکی از وزرای اقتصادی دولت با ارسال ابلاغیه ای به همه ادارات و بخشهای زیر مجموعه خود اعلام کرده مبلغ یک میلیون ریال به عنوان پاداش رفاهی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به حساب همه کارمندان این وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه واریز شده است. این موضوع ضمن وارد کردن هزینه ای قابل توجه به بیت المال باعثبروز تبعیض بین دستگاههای مختلف می شود.

تشکیل سازمان اموال دولتی با تصویب دولت

شنیده شده است بر اساس ابلاغیه اخیر یکی از مدیران ارشد اجرایی کشور به همه وزرا و مسئولان مهم دولتی، عنوان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سازمان اموال دولتی تغییر نام یافته و مواردی مانند ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولتی و وصول مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب اسناد انتقال اموال از آنها به مرحله قطعیت رسیده را بر عهده خواهد داشت.

روزنامه خراسان