به گزارش ملت ایران به نقل از عصر ایران: ملاله یوسف زی، نوجوان شانزده ساله پاکستانی که به دلیل دفاع از حق تحصیل زنان و کودکان از سوی طالبان مورد سوءقصد قرار گرفته بود در مقر سازمان ملل متحد به سخنرانی پرداخت.
وی در سالروز تولدش در حضور اعضای خانواده، گردون براون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز حدود یکصد تن از جوانان از اقصی نقاط جهان از دولت ها خواست تا امکان برابر تحصیل را برای همه زنان و کودکان فراهم سازند.
ملاله در بخشی از سخنانش گفت: «روز نهم اکتبر ۲۰۱۲ طالبان به سمت چپ پیشانی من تیراندازی کرد. آنان به سوی دوستان من نیز شلیک کردند. آنان تصور می کردند که گلوله می تواند ما را ساکت سازد اما شکست خوردند. از آن سکوت هزاران صدا برخاست.»
ملاله تصریح کرد: «تروریست ها تصور می کردند که می توانند مقاصدم را تغییر دهند و مرا از مسیر آمالم متوقف سازند اما چیزی در زندگی ام تغییر نکرد، به جز اینکه ضعف، ترس و ناامیدی مُرد. توانایی، قدرت و شجاعت زاده شد.»
وی در ادامه افزود: «من علیه کسی نیستم و نه حتی اینجا آمده ام تا در خصوص انتقام گیری شخصی ام علیه طالبان یا هر گروه تروریست دیگری سخن بگویم. من اینجا هستم تا از حق تحصیل همه کودکان حرف بزنم.»