رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: طبق تاکید کمیته ملی واکسن کشور افراد بالای ۱۸ سال به شرط اینکه از نوبت دوم تزریق واکسن آن‌ها حداقل چهار ماه گذشته باشد، باید دُز سوم را دریافت کنند. 

تاکنون ۷۵۰ هزار دُز بوستر واکسن کرونا تزریق شده که بیشتر این تعداد به کادر بهداشتی و درمانی کشور تزریق شده است. در ادامه گروه سنی بالای ۶۰ سال دُز سوم را دریافت می‌کنند.