آبتین حیدرزاده  با بیان اینکه سه شهر لنگرود، رودسر و ماسال شهرهای پر خطر گیلان از نظر شیوع بیماری کرونا هستند، اظهار کرد: چند روزی است شیب منحنی مبتلایان در این سه شهر رو به افزایش است.

 

معاون دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تاکید بر اینکه نگران وضعیت شهرهایی هستیم که از زرد به وضعیت قرمز کرونایی برسند، افزود: با توجه به جمعیت اندک شهرهای استان گیلان با یکی دو بستری رنگ وضعیت کرونایی شهرها تغییر می‌کند.

 

وی با اشاره به تمهیدات ویژه پزشکی در سه شهر پر خطر گیلان، گفت: نمونه گیری و تست سریع و رایگان در این شهرها افزایش یافته که با مثبت شدن تست کرونا شهروندان اقدامات ویژه در دستور کار قرار گیرد.

 

حیدرزاده با تاکید بر اینکه افرادی که تمایل به نمونه گیری دارند می‌توانند با ارتباط با سامانه ۴۰۳۰ و یا ورود به سامانه مندرج در سایت دانشگاه گیلان مراجعه کنند، افزود: برای تشخیص وضعیت افراد و نمونه گیری هیچ گونه هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

 

وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۷۰ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند، تصریح کرد: این تعداد در مقایسه با یک ماه گیلان در وضعیت بهتری قرار گرفته است.