از روز گذشته تصاویر و فیلم‌هایی از دفن ویژه یک قربانی تب کریمه کنگو در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود.

 

محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت امشب در گفتگو با خبر ۲۱ با تایید دفن یک قربانی تب کریمه کنگو داخل وکیوم و تابوت پلاستیکی گفت: دفن قربانیان این بیماری باید در شرایط بهداشتی ویژه ای انجام شود. باید افرادی از تیم بهداشتی که به کار دفن آشنایی دارند انجام دهند، ضمن اینکه از آنها هم باید محافظت شود.

 

او گفت: همانطور که ترشحات بیمار می تواند پزشک و کادر درمانی را آلوده کند، کسی که کار دفن را می کند هم ممکن است با تماس با ترشحات جسد، به این بیماری مبتلا شود. اما در کفن و دفن همه ضوابط شرعی با توجه به نظر و تایید علما و مراجع مد نظر است.