با گذشت چند ماه از حاملگی شما ممکن است دریابید که با قرار گرفتن مرد در بالا ( یا بعبارتی روی خانوم ) براحتی نمی توان رابطه جنسی داشت.پس پزشکان بهترین پوزیشن های مقاربت را ارائه کرده اند که در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم.

ـ زنان در بالا قرار گیرند. در این موقعیت که زنان بر روی مردان هستند سطوح بالاتری از رضایت جنسی در زنان بارداری مشاهده شده است.در این حالت هیچگونه وزنی بر روی شکم شما نیست و به شما اجازه می دهد تا عمق دخول را کنترل کنید. از شریک جنسی خود بخواهید دراز بکشد و شما نیز در حالیکه روبروی صورت او یا پشت به صورت او هستید بر روی او بنشینید. این پوزیشن به همسر شما در دسترسی به پستان و تحریک کلیتوریس و رساندن شما به اوج لذت جنسی کمک می کند.

ـ به پشت در لبه تخت با زانوهای خم شده دراز بکشید و باسن و پای خود را در لبه ملحفه قرار دهید.همسر شما می تواند با زانو زدن و یا ایستادن در مقابل شما به برقراری رابطه بپردازد.

ـ در کنار هم دراز بکشید.در این حالت وزن همسرتان به شما آسیب نمی زند. قسمت بالایی پای خود را در نزدیکی صورت او و یا بر روی چند بالش قرار دهید.این امر به دخول کم اما ایده آل به شما کمک خواهد کرد. اگر شکم شما هنوز آنقدر بزرگ نیست براحتی می توانید صورت همسر خود را لمس کنید.

ـ در موقعیت چهار دست و پا قرار گیرید بگونه ای که کف دست و روی پای شما برروی زمین قرار گیرد.این یک موقعیت خوب در حین بارداری بشمار می آید تا وزن همسرتان شما را اذیت نکند.در این حالت شریک جنسی شما براحتی می تواند به تحریک کلیتوریس بپردازد.دخول در این حالت می تواند عمیق صورت گیرد اما اگر از نظر شما ناراحت کننده بود از همسر خود بخواهید از عمق آن بکاهد.

ـ بر روی بدن همسر خود بنشینید در این موقعیت هیچ گونه وزنی بر روی شما نیست و احساس ناراحتی نخواهید داشت. در این حالت سعی کنید در موقعیت نشسته همسر شما نیز بر روی صندلی بنشیند.در این حالت می توانید سرعت و عمق نفوذ را براحتی کنترل کنید. این پوزیشن می تواند همراه با نوازش و بوسیدن باشد.

ـ در حالت ایستاده رابطه جنسی داشته باشید.با تکیه بر میز در حالی که همسرتان پشت سر شما ایستاده است با او رابطه برقرار کنید.در این حالت فشار از روی پشت و لگن شما برداشته می شود و همسرتان به آسانی به تحریک چوچوله و دخول می پردازد.

ـ در حالیکه همسرتان مقابل شما ایستاده بر روی میز بنشینید.پاهای خود را دور بدن او بپیچید و یک کوسن زیر باسن خود قرار دهید.اگر در سه ماهه سوم می باشید ممکن است ترجیح دهید که به عقب تکیه دهید تا شکم شما بعنوان مانع عمل نکند.