دختر خانم های شاغل همیشه دغدغه انجام امور مهمی مثل فعالیت های منزل و یا تحصیل پس از ازدواج را دارند و مدام با خود می گویند که آیا می توانند پس از ازدواج از پس این همه کار برآیند؟ با خستگی بیش از حد و خمودگی و افسردگی چه خواهند کرد؟ و…

همه این افکار و دغدغه ها باعثترس بیش از حد از ازدواج و در نتیجه فرار از آن در بسیاری از دختران شاغل می گردد درحالیکه این افراد می توانند با مدیریت امور و توجه به برخی نکات حساس از این مشکلات و معضلات اجتناب نمایند.

۱. نحوه نگرش فرد مقابل به زن و وظایف او

معمولا افراد متناسب با نوع فرهنگ خانوادگی شان نسبت به زن و وظایف وی در خانه و خارج آن نگرش های متفاوتی دارند. برخی کار خانه و مسئولیت های سخت آن را جز لاینفک وظایف زنان می دانند و برخی دیگر نه تنها قائل به این حرف نیستند بلکه انجام امور منزل را لطف زنان به همسران و فرزندانشان می دانند.

یقینا زندگی زن شاغل با گروه اول بسیار سخت و طاقت فرسا و گاه غیرممکن می باشد. اما توجه زنان به نحوه نگرش فرد مقابل به این امر در جریان خواستگاری و آشنایی طرفین بسیار راهگشا بوده و از برخی مشکلات جلوگیری می نماید.

۲. درک متقابل زن و مرد از یکدیگر

یکی از مهمترین اصول زندگی مشترک درک متقابلی است که زن و مرد باید از یکدیگر داشته باشند. همین امر باعثمیشود تا طرفین شرایط و وضعیت یکدیگر را به خوبی درک کرده و با توجه به آنها از فرد مقابل توقع داشته باشد، کاستی هایش را ببخشند و قدردان الطافش باشد.

۳. همکاری و هماهنگی در انجام مسئولیتها

اگر زن و مرد یکدیگر را به خوبی درک کنند قادر خواهند بود بسیاری از سختی ها و مشکلات زندگی را پشت سر بگذارند. همین درک متقابل باعثمی شود مردی که شرایط همسر شاغلش و دغدغه های بی نهایت او را می بیند خود را مکلف به تقسیم امور منزل و انجام برخی از کارها به جهت رفع نیازهای خانواده و کم شدن بار مسئولیت همسرش می نماید.

در واقع تقسیم وظایف و امور منزل میان زن و مرد هم سنگینی وظایف را از دوش یک نفر کم می کند، هم به قول معروف زندگی لنگ نمی ماند و بر وفق مراد پیش می رود و هم زن قادر خواهد بود به فعالیت های مورد علاقه خود چون کار در خارج از منزل، تحصیل و… بپردازد.

فراموش نکنید که به دوش کشیدن کل مسئولیتهای زندگی و کار خارج از خانه نه تنها قهرمان بودن شما را نشان نمی دهد بلکه باعثتحلیل بیش از حد روحی، روانی و جسمی شما شده و زیبایی های زندگی مشترک را از شما دریغ می دارد

درگوشی با خانم های مجرد شاغل

- از آنجایی که روحیه خانم ها بسیار حساس و آسیب پذیر است، سعی کنید در کاری متناسب با روحیه و شخصیتتان مشغول به فعالیت شوید. کارهای سخت و طاقت فرسا تنها باعثتحلیل روحی و روانی شما می گردد.

- در دوران آشنایی حتما به دیدگاه فرد مقابل درباره انجام وظایف منزل و تربیت فرزندان توجه نمایید و در این زمینه او را ارزیابی نمایید.

- در صورت رسیدن به تفاهم در تقسیم امور منزل خود را جهت اشتباه کردن همسرتان در آینده آماده نمایید. توجه داشته باشید که او شاید برای اولین بار امور منزل را انجام می دهد و یقینا مانند شما نکته بین و حساس نخواهد بود. به همین دلیل خود را آماده اشتباهات و کوتاهی های او در انجام امور منزل نموده تا ناراحت و عصبانی نشوید و راهنمایی اش کنید.

- فراموش نکنید که به دوش کشیدن کل مسئولیتهای زندگی و کار خارج از خانه نه تنها قهرمان بودن شما را نشان نمی دهد بلکه باعثتحلیل بیش از حد روحی، روانی و جسمی شما شده و زیبایی های زندگی مشترک را از شما دریغ می دارد.