رنجاندن کسانی که دوست شان داریم چند ثانیه طول می کشد ولی جبرانش سال ها. این یکی از رفتارهای متناقض مربوط به عشق است. چطور می توان چنین رفتار منفی را در برابر کسی که اینقدر دوستش داریم توجیه کنیم؟

درباره موضوع رنجاندن کسانی که دوست شان داریم؛ ۳ الگوی رفتاری مختلف وجود دارد:

۱) رنجاندن کسی که دوست تان دارد.

۲) رنجاندن غیرعمدی کسی که دوستش دارید.

۳) رنجاندن عمدی کسی که دوستش دارید.

پدیده رنجاندن کسی که دوست تان دارد، که البته با رنجاندن کسی که دوستش دارید متفاوت است، امری بسیار متداول است. عشق شدید نیازمند رفتاری متقابل است و اگر اینطور نباشد بسیار دردناک خواهد بود. مجذوبیت دوطرفه برای هر دو جنسیت، یکی از باارزش ترین ویژگی های یک رابطه است. عاشق دوست دارد در مقابل دوست داشته شود. فرد عاشق آماده متعهد شدن است اما توقع دارد همان تعهد را در رفتار دوستدار خود نیز ببیند. دوطرفه نبودن این مسئله بسیار دردناک و تحقیرآمیز است زیرا به شدت اعتمادبه نفس فرد را پایین می آورد.


این مسئله آنقدر دردناک است که ممکن است باعثشود فرد بخواهد به کسی که دوست دارد، آزار برساند. بعضی ها به طور غیرعمدی کسی که دوست دارند را می رنجانند اما خیلی ها این کار را عمدی می کنند. توضیح الگوی رفتاری اول بسیار ساده تر است.

موارد بسیاری وجود دارد که در آن عاشق بدون اینکه عمدی داشته باشد دوستدار خود را ناراحت می کند. عشق یک رابطه نزدیک و بسیار شدید است. دوطرف زمان بسیار زیادی را با هم می گذرانند و فعالیت های مختلف یک طرف می تواند در طرف مقابل تغییراتی ایجاد کند.

به طور طبیعی در چنین موقعیت هایی عاشق ناخواسته طرف مقابل خود را می رنجاند. به عنوان مثال، یک طرف ممکن است وقت بسیار زیادی را به کار مشغول باشد و درنتیجه به طور ناخواسته از طرف مقابل خود غافل شده و او را برنجاند. در موارد بسیاری، فعالیتی که برای یک طرف لذت بخش است، در دیگری ناخوشنودی ایجاد می کند. هرچه دوطرف زمان بیشتری را کنار هم بگذرانند، احتمال بروز چنین موقعیت هایی بیشتر می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های عشق این است که طرف مقابل ما که دوستش داریم می تواند هم منبع لذت شود و هم منبع ناراحتی عمیق باشد.

پدیده رنجاندن غیرعمدی را هم می توان با اشاره به مسئله اعتماد و صداقت که مسائلی حیاتی در عشق هستند، توضیح داد. نقش ادب، احترام و خوش رفتاری که می تواند جلوی بعضی رنجاندن ها را بگیرد در چنین ارتباطاتی اهمیت زیادی ندارد و دوطرف معمولا توجه زیادی به حرف هایی که می زنند و کارهایی که می کنند، ندارند. همین مسئله باعثمی شود که زود از هم برنجند. هزینه ای که باید برای رفتار و گفتار آزادانه خود در رابطه، بدون در نظر گرفتن عواقب آن پرداخت کنید، رنجاندن طرف مقابل تان است.

موارد زیادی است که فرد به خاطر اتفاقات و شرایط بیرونی که خارج از کنترل او هستند موجب رنجاندن طرف مقابل خود می شود. ۲ نفری را در نظر بگیرید که با وجود عشق بی اندازه ای که به هم دارند اما با کسان دیگری ازدواج کرده اند. زنی که می تواند و آماده طلاق گرفتن است، ممکن است به خاطر ناتوانی مردی که دوستش دارد برای ترک زن و فرزندان احتمالی خود برنجد و تصور کند که عشق او به آن مرد به اندازه عشق آن مرد به او نیست اما واقعیت این است که با وجود اینکه آن مرد دوست دارد او را به شادترین انسان روی زمین تبدیل کند اما شرایط بیرونی خارج از کنترل اوست و باعثمی شود به طریقی رفتار کند که موجب رنجاندن زن شود.

رنجاندن عمدی معشوق نشانه وجود دیدگاه های متناقض است، مثل افکار کوتاه و بلندمدت یا دیدگاه های جزئی یا کلی. بر هم زدن رابطه​ای نامتعارف شاید در کوتاه مدت برای آن زن آزاردهنده و دردناک باشد اما در طولانی مدت برای او فایده بخش خواهد بود زیرا جدایی کوتاه مدت آنها می تواند به نفع رابطه بلند مدت شان باشد. در چنین مواردی آسیب و ناراحتی که به دل​داده در این لحظه می رسد به خاطر سلامت کلی او در آینده است که از عشق ناشی می شود.

رنجاندن دل​داده همچنین می تواند آخرین راه برای کنترل میزان وابستگی دوطرف و قرار دادن آن در یک محدوده متعادل باشد. وابستگی دوطرفه مزایای بسیار زیادی دارد و از این واقعیت ناشی می شود که دوطرف در تلاش برای بالا بردن خوشنودی همدیگر پیوند خورده اند اما اعتمادبه نفس هر دوطرف نیازمند کمی استقلال است. گاهی اوقات فرد، دل​داده خود را می رنجاند تا استقلال خود را نشان دهد اما سایر مواقع، رنجاندن دل​داده فکری متضاد این را نشان می دهد؛ تمایل فرد برای وابستگی و توجه بیشتر.

یکی از شکایت های متداول زنان، که بسیار بیشتر از مردان است، این است که همسران شان زمان کافی را با آنها سپری نمی کنند. رنجاندن طرف مقابل مثلا حرف نزدن با او یا قهر کردن می تواند آخرین زنگ هشدار برای مشکلات آن فرد باشد؛ اگر رابطه به اندازه کافی قوی باشد باید از چنین اقدامی به خوبی عبور کند. با اینکه طرف مقابل باید منبع شادی باشد اما می تواند بزرگ ترین خطر برای آن هم محسوب شود: بیشتر از هرکس دیگری، کسی که دوستش داریم می تواند شادی مان را هم خراب کند.

بهترین راه ها برای کمتر رنجاندن کسانی که دوست​شان داریم

- تلاش کنید همان گونه باشید که می گویید.

- تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که از دیگران انتظار دارید.

- تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که گرفتار عذاب وجدان نشوید.

- تلاش کنید راستگویی و صداقت عادت شما شود.

- تلاش کنید همیشه دنبال یادگیری باشید.

- تلاش کنید با پیدا کردن دوستان جدید دوستان قدیمی را هم حفظ کنید.

- تلاش کنید برای خوب کار کردن خوب هم استراحت کنید.

- تلاش کنید همیشه برای اطرافیان تان جذاب باشید.

- تلاش کنید اگر از کسی رنجیده اید، با خود او صحبت کنید، نه پشت سر او.

- تلاش کنید وقتی به موفقیتی می رسید، آنهایی که در این راه به شما کمک کرده اند را فراموش نکنید.

- تلاش کنید تا عهدی شکسته نشود و اگر هم می شکند، شما باعثآن نباشید.

- تلاش کنید باور کنید دیگران وظیفه ای در قبال شما ندارند و عامل سعادت یا شقاوت هر کس خود اوست.

- تلاش کنید قدردان لطف دیگران باشید و با رفتار و گفتارتان آنها را از محبت کردن پشیمان نکنید.

- تلاش کنید به هر چیز آنقدر بها بدهید که استحقاقش را دارد.

- تلاش کنید دنیا را با زیبایی هایش ببینید.