پژوهشگران دانشگاه هاروارد در تحقیقات خود دریافته اند،ارتباط مستقیمیبین تولد فرزندان جدید با نرخ بالای مرگ و میرنوزادانبویژه در مناطق با شیوع بالای بیماری های عفونی و کمبود منابع وجود دارد.

نوزادان بویژه تا سن شش ماهگی در طول شب بیدار شده و برای شیر خوردن گریه می کنند، اما این حرکت در حقیقت یک غریزه برای حفظ بقا محسوب می شود.

در شش ماه نخست تولد، تغذیه نوزاد با شیر مادر یک روش طبیعی پیشگیری از بارداری محسوب می شود؛ بنابراین شیرخوار بصورت غریزی با گریه های شبانه، از تولد فرزند جدید جلوگیری می کند.

شیردهی به نوزاد در هنگام شب، توانایی ناباروری مادر را افزایش می دهد که به آن آمنوره(amenorrhoea) فیزیولوژیک در زمان شیردهی - توقف قاعدگی در خانمی در سن باروری - گفته می شود.

به گفته پروفسور «دیوید های» سرپرست تیم تحقیقاتی، نوزادان تا حدود شش ماهگی در هنگام شب بیدار شده و گریه می کنند و این زمانی است که مادر توانایی باروری خود را باز می یابد؛ این رفتار غریزی نوزاد، عملکرد تخمدان مادر را سرکوب کرده و باعثتأخیر در تولد فرزند بعدی می شود.

رفتار غریزی حفظ بقا در نوزادان طی هزاران سال شکل گرفته است.

نتایج این مطالعه در مجله Evolution, Medicine and Public Health منتشر شده است.