ملت ایران: آیا می دانید تفاوت های بسیار زیاد و جالبی در عملکرد روان شناسی زنان و مردان وجود دارد؟ اما در چه تفکراتی؟

۱ - نه تنها ساختار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت می باشد، بلکه مردان و زنان از مغزشان بطرز متفاوتی استفاده میکنند. در مغز زنان اتصالات و ارتباطات بیشتری بین دو نیمکره چپ و راست وجود داشته که به آنها این توانایی را می دهد تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند.

از طرف دیگر در مردان ارتباط کمتری بین دو نیمکره مغزشان وجود داشته و به آنها این قابلیت را میدهد تا دارای مهارت بیشتری در استدلالهای انتزاعی و هوش دیداری - فضایی باشند.

۲ - بیشتر عادات مردان و زنان را می توان توسط نقش آنها در روند تکامل توضیح داد. با وجود آنکه شرایط زندگی تغییر کرده باز هم زنان و مردان تمایل دارند از برنامه بیولوژیکی خود پیروی کنند.

مردان قادر هستند تا مسیر حرکت خود را بخاطر بسپارند. زیرا در گذشته مردان می بایست شکار خود را ردیابی کرده و آن را گرفته و به خانه باز میگرداندند در حالی که زنان دارای دید محیطی بهتری میباشند که به آنها کمک میکند اتفاقات پیرامون منزل خود را زیر نظر گرفته و خطر در حال نزدیک شدن به خانه را شناسایی کنند.

مغز مردان برای شکار کردن برنامه ریزی شده که حوزه دید محدود و باریک آنها را توجیه می کند اما مغز زنان قادر است دامنه اطلاعات وسیعتری را رمزگشایی کند.

۳ - مردان صداهای گوشخراش، دست دادن محکم و رنگ قرمز را ترجیح میدهند. مردان در حل مسائل فنی بهتر می باشند. زنان دارای گوش تیزتری میباشند و هنگام صحبت کردن از واژه های بیشتری استفاده می کنند و در تکمیل و اتمام وظایف بطور مستقل بهتر از مردان می باشند.

۴ - هنگامی که مردان وارد اطاق می شوند بدنبال راه خروج میگردند، خطر احتمالی را برآورد کرده و راههای گریز را می سنجد. در حالیکه زنان به چهره میهمانان توجه میکنند تا پی ببرند که میهمانان چه کسانی بوده و چه احساسی دارند. مردان قادر میباشند تا اطلاعات را طبقه بندی کرده و در مغزشان ذخیره کنند. زنان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغزشان مرور کنند. هنگامی که زنان مشکلاتشان را با مردان در میان می گذارند دنبال راه حل نمیگردند آنها تنها نیاز دارند تا فردی به حرفهایشان گوش دهد.

تفاوت های روانشناسی

۱ - مردان موقعیتها و اوضاع را بطور کلی درک میکنند و تفکر کلی و جامع دارند در حالی که زنان موضعی می اندیشند و بروی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.
۲ - مردان سازنده و خلاق می باشند. آنها ریسک پذیر بوده و بدنبال تجربه های جدید می باشند در حالی که زنان با ارزشترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بعد انتقال می دهند.
۳ - مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند در حالی که زنان تمایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.
۴ - ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایینتری از مردان می باشد. زنان تمایل دارند از خودشان انتقاد کنند در حالی که مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.
۵ - مردان و زنان دارای معیارهای متفاتی برای رضایتمندی در زندگی می باشند. مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان به خانواده و فرزندان ارزش قائل میباشند.
۶ - مردان نیاز مبرمی دارند تا به اهدافشان جامه عمل بپوشانند اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار می دهند.
۷ - مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیز بیشتر به سلامتی خود اهمیت میدهند.
۸ - زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند.
۹ - بر خلاف تصور عام مردان بیشتر از زنان حرف زده و بیشتر سخنان دیگران را قطع میکنند.
۱۰ - مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده اما مردان بهتر میتوانند این حس را پنهان سازند