ملت ایران: یان لیلیکو دبیرستانی در استرالیای غربی، به دور دنیا سفر کردتا احتیاجات و رمز و رازهای پسران و دختران را کشف و مورد مطالعه قرار دهد.

ازاین رو وی پس از دهها سال دریافتهای خود را به انجمن چرچیل در سال ۲۰۰۰ فرستاده یکی از ۵۲ توصیه او این است، که اگر با پسران زمانی که در حال فعالیت و انجام کاری هستند، صحبت کنید احتمال خیلی بیشتری دارد که شما را از نگرانی و دغدغه‌های خود باخبر سازند، چراکه پسران در حالت عادی به ندرت می‌شود که لب به سخن بکشانید و والدین و اطرافیان را از شکایتشان آگاه سازند و این امر در بسیاری از موارد موجب شده که مشکلات گفته نشده به تومری بدخیم مبدل شود که باعثزیان‌های متعددی شوند.

همچنین بسیار دیده شده که پسران درجمع دوستانه خود آنقدر که دوست دارند در مورد ورزش و یا تفریح صحبت کنند، دوست ندارند مسائل زندگی خود را بازگو کنند.

پسرانی که مورد آزاد و اذیت سایرین قرار می گیرند در مدرسه نیز ماسکی به صورت زده و خود را مانند دیگران نشان می‌دهند.

این گونه پسران که دارای شخصیتی عصبانی هستند باید والدین آنها سعی کنند با تشویق آنان به آرامش و راهنمایی آنان به فعالیت‌های مورد علاقه، از زیر زبان پسران مشکلات را بیرون بکشند و به حل آنان بپردازند.

ولی دختران نسبت به پسران خیلی راحت درباره مسائل مورد اهمیتشان و همچنین مواردی که آنان را آزرده خاطر می سازد با دوستان آشنایان و والدین خود صحبت می‌کنند.

حتی دختران دررابطه با مسائل شخصی خود نیز آزادانه با دوستانشان به گفتگو و صحبت می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران