ملت ایران: امروزه در ایران کار گروهی به یک گره تبدیل شده است. برای بسیاری شرکت در یک امر گروهی چیزی شبیه به یک فاجعه است. این مسئله می تواند دلایل زیادی داشته باشد؛ تصور نمی کنم بتوان آن را به پیشینه تاریخی نسبت داد چه بسا در گذشته در هنگام برگزاری آیین ها و مناسک و اعیاد که همگی آن ها به صورت گروهی برگزار می شد انواع بازی های گروهی رایج بود. و کودکان به خصوص پسران از همان ابتدا شیوه رفتار در یک گروه را می آموختند.

اما امروز این سنن و بازی ها فراموش شده اند و مردم در دایره کوچک و خود ساخته ی خود سردر گم و حیرانند.

کتاب مردانه بازی کن زنانه پیروز باش کتابی است که زن خبرنگاری به نام گیل اوانز با این پیش فرض که در امریکا مردان خود اصول مشارکت در یک کار گروهی را می دانند، برای زنانی که می خواهند در اجتماع حضور فعال و موفقی داشته باشند تالیف شده است.

صورت مسئله: من نمی توانم خودم را با یه کار گروهی وفق بدم

راه حل: به خاطر داشته باشید که کار شما فقط به شما مربوط نیست و با تمام گروه در ارتباط است. در نتیجه باید از مقررات گروه پیروی کنید.

مردانه بازی کن زنانه پیروز باش!

کمک گروه را بپذیرید:

وقتی از هم گروه هایمان دلسرد می شویم می گوییم: " من به تنهایی بهتر می توانم این کار را انجام بدهم " اما در این موقع مرتکب یک اشتباه راهبردی می شویم. علاوه بر آن، کار فوق العاده ای را نیز به عهده می گیریم.

پا را از گلیمتان درازتر نکنید و در برابر این وسوسه مقاومت نشان بدهید. بازیکن وسط زمین هیچ گاه توپ را به سمت دروازه پرتاب نمی کند. دروازه بان نیز تلاشی برای گل زدن نمی کند. اگر واقعا فکر می کنید می توانید کار شخص دیگری را بهتر از خودش انجام دهید به سراغ سرگروه بروید و موضوع را به طور محرمانه با او در میان بگذارید.

نظم گروه را بر هم نزنید:

شاید بتوان گفت بدترین واکنش یک بازیکن در گروه این است که فراموش کند یکی از اعضای گروه است. بله مسائل متعدد دیگری در زندگی هر روز شما به چشم می خورد از جمله خانه، فرزندان، والدین و غیره. اما گذشته از دوران بحران های شخصی، در تمام اوقاتی که در محل کارتان هستید مهم ترین هدف شما باید موفقیت گروهتان باشد. نمی خواهم بگویم بقیه ی زندگی شما مهم نیست اما اگر می خواهید فرد موفقی باشید زمانی که در محل کارتان هستید فکرتان را روی کارتان متمرکز کنید.

بانکی