ملت ایران:برخی فکر می کنند لجبازی و زورگویی یا خصوصیاتی از این دست تضمین کننده قدرت و حتی اعتماد به نفسشان است، در حالیکه با این افکار تنها روزها و لحظه های ارزشمند زندگی خود را از دست می دهند و نه تنها هیچ حس مثبتی از قدرت به دست نمی آورند، بلکه همان چشمه ای را هم که دارند، با دست خود از بین می برند.

در این گزارش ۵ روش ساده به شما می گوییم که در ایجاد احساس قدرت به شما کمک زیادی می کند. روشهای ساده ای هستند، امتحان کنید، ضرر ندارد!

۱. ظاهری قدرتمند به خود بگیرید

از صبح که از خو اب بیدار می شوید با خود تصمیم بگیرید که امروز می خواهید فردی قوی و قدرتمند باشید و هیچ چیز هم نمی تواند جلودار احساس قدرت شما شود.

کاری را انجام دهید که حس می کنید، قدرتتان را زیاد می کند. مثلا می توانید جلوی آینه با اقتدار بایستید و به خود بگویید، امروز می خواهید فلان کار را انجام دهید.

این کارهای ساده به بالا رفتن اعتماد به نفس و درنتیجه قدرتمند تر شدنتان کمک زیادی می کند.

۲. مشت های خود را گره کنید

ظاهری خنده دار دارد، اما حتی گره کردن مشت ها هم می تواند به شما در حس کردن قدرت بیشتر کمک کند. مشت های خود را گره کنید، به آنها نگاه کنید تا احساس کنید که چقدر قدرتمند هستید.

اینگونه است که بخشی از قدرت واقعی خود را لمس می کنید.

۳. با قدرت و رسا صحبت کنید

به دنبال قوی کردن فن بیان خود باشید. جملات را رسا، کامل و بی غلط ادا کنید. نوع حرف زدن گذشته از تاثیر بی بدیلی که بر مخاطب می گذارد و می تواند او را به سادگی جذب شما کند، در خودتان هم بسیار اثر گذار است.

نحوه انتقال پیام را حتما جدی بگیرید چون میزان قدرت شما را نشان می دهد و هر چه در ارائه بهتر آن جدیت بیشتری به خرج دهید، حس قدرت هم بیشتر به شما روی خوش نشان می دهد.

۴. مچ خود را وقت درجا زدن بگیرید

اصلا فکر در جا زدن و پسرفت نباشید لطفا! تنبلی را هم کنار بگذارید و اگر می خو اهید خیلی احساس قدرت کنید، وقت در جا زدن و پسرفت، خودتان مچ خودتان را بگیرید.

تعارف با خودتان را کنار بگذارید تا زودتر به حس قدرت برسید.

۵. حصارهای دست و پا گیر را بشکنید

خود را اسیر حصارها و باورهای تعصبی نکنید که دیگران در طول سالها به شما دیکته کرده اند. اول هر چیزی را خوب بشناسید و بعد راجع به آن تصمیم بگیرید.

زمانی می توانید احساس قدرت کنید که حصارها را بشکنید و از پیله های خودساخته رهایی یابید.

بانکی دات آی آر