به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، یک پدر و مادر چینی که بچه های چهار قلوی خود را برای رفتن به مدرسه آماده می‌کردند به فکر افتادند تا با روشی عجیب مشکلی که در خانه گریبانگیر آنهاست را بر طرف کنند و بچه ها و معلم های مدرسه را از شر این مشکل خلاص کنند.

پدر و مادر ژیانگ یونلونگ، ژیانگ یونژائو، ژیانگ یونهان و ژیانگ یونلین تصمیم گرفتند تا با تراشیدن شماره بچه ها به ترتیب به دنیا آمدنشان خیال معلم ها را از بابت تشخیص آنها راحت کنند، زیرا این بچه ها آنقدر شبیه یکدیگر هستند که حتی پدرشان هم نمی تواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد.