ملت ایران: خسته از کار برگشتم دهکده دیدم برو بیاست! سوال کردم چه خبره گفتند جشن نامزدی یک زوج قهرمانه که امروز عروس خانمش تاریخ ساز شد زهرا خانم نعمتی دختر کرمانی تیم ملی تیر و کمان معلولان ایران سال هشتاد و سه در یک حادثه رانندگی ویلچر نشین شد. زندگی بر زهرا سخت شد ولی تمام نشد با همت و تلاش زیاد ادامه داد و امروز اولین زن طلایی ایران شد. زهرا خانم امشب در دهکده بازیها و در مراسم مختصری با حضور ورزشکاران و هم تیمی ها زندگی مشترک خودش با رهام شهابی پور که او هم کرمانی و عضو تیم ملی است جشن گرفت و البته ما هم بودیم!