اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است:

۳۰ راه برای نفوذ کردن در دل افراد

۱ - انتقاد، شکایت و محکوم نکنید.

۲ - صادق باشید.

۳ - در دیگران انگیزه ایجاد کنید.

۴ - ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید.

۵ - همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید.

۶ - به یاد داشته باشید که نام هر فردی زیباترین و مهمترین کلمه است.

۷ - شنونده خوبی باشید. دیگران را تشویق کنید در مورد خود صحبت کنند.

۸ - بر اساس علایق دیگران صحبت کنید.

۹ - طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

۱۰ - بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.

۱۱ - به «نظر» دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید «اشتباه می کنید»

۱۲ - اگر اشتباه کردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.

۱۳ - دوستانه صحبت کنید.

۱۴ - طوری صحبت کنید که طرف مقابل همیشه در پاسخ تان «بله» بگوید.

۱۵ - اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت کند.

۱۶ - اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.

۱۷ - صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.

۱۸ - با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.

۱۹ - با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.

۲۰ - عقایدتان را به دیگران تحمیل نکنید.

۲۱ - خود را با علائم غیر کلامی طرف مقابل هماهنگ کنید.

۲۲ - صادقانه از دیگران تعریف کنید.

۲۳ - اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذکر دهید.

۲۴ - قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهاتتان صحبت کنید.

۲۵ - به جای دستور صریح، سؤال کنید.

۲۶ - در دیگران احساس امنیت ایجاد کنید.

۲۷ - هر پیشرفت جزیی و هر نکته مثبتی را تحسین کنید.

۲۸ - مشوق باشید و بکوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.

۲۹ - بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.

۳۰ - اگر برای کسی کاری انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.