آقایان در اولین برخورد به چه چیزهایی توجه می کنند؟

اولین تاثیری که در اولین دیدار با دیگران بر آنها باقی می گذاریم بسیار مهم است و معمولا تا مدت ها و حتی برای همیشه باقی می ماند. به همین دلیل است که بعضی افراد دوست دارند همیشه خوب و جذاب به نظر برسند. نکته مهم اینکه افراد خواه ناخواه با ظاهر ما توجه می کنند و ممکن است آن را مبنای قضاوت خود قرار دهند. بنابراین مهم است که به ظاهر خود اهمیت بدهیم و سعی کنیم همیشه آراسته به نظر برسیم.

در اینکه آقایان به ظاهر خانم ها توجه می کنند شکی نیست. در واقع اولین دیدار با یک خواستگار می تواند مثل یک مصاحبه شغلی باشد. همان طور که برای حضور در یک مصاحبه لازم است لباس های رسمی و مناسب به تن داشته باشیم، داشتن ظاهری آراسته و تاثیر گذار در اولین جلسه خواستگاری از اهمیت اساسی برخوردار است. اما آقایان در اولین برخورد به چه چیزی توجه می کنند؟

لبخند

بسیاری از خانم ها در مورد ظاهر خود حساسیت های بی مورد دارند. مطمئن باشید شما بزرگترین منتقد خودتان هستید! زیبایی فیزیکی افراد تنها عامل موثر بر جذابیت افراد نیست بلکه اعتماد به نفس هم نقش بسیار بزگی را ایفا می کند. لبخندی واقعی و دلنشین می تواند نشان دهنده خوش بینی و اعتماد به نفس شما باشد.

بنابراین چه در اولین ملاقات با یک خواستگار و چه در جمع دوستان یا همکاران، لبخند را فراموش نکنید. به هرحال لبخند زدن هزینه ای ندارد و به دیگران هم انرژی مثبت می دهد. علاوه بر این اگر مرتب لبخند بزنید خواهید دید که خودتان هم در طول روز روحیه ای شادتر خواهید داشت.

لباس ها

لباس های شما تا حد زیادی بر دیگران اثر می گذارند و به آنها می گویند که شما چه شخصیتی دارید. البته این به آن معنا نیست که همیشه لباس های مدروز یا گران بپوشید بلکه اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که با کدام لباس راحت ترید و کدام لباس اعتماد به نفستان را افزایش می دهد. بقیه مسائل در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.

منبع: برترین ها