چهار رفتاری که زندگی عاشقانه را بیمه می‌کند

طبق تحقیقات دکتر «گاتمن» زوج‌هایی همچنان احساس عاشقانه دارند که عادت سپری کردن زمانی با یکدیگر را ترک نکرده‌اند.

به نظر شما برای تقویت و عاشقانه نگه داشتن یک زندگی زناشویی احتیاج به چه چیزی است؟

به عقیده بسیاری از زوجین با هم بودن و سپری کردن زمان با یکدیگر، کلید تقویت زندگی عاشقانه است.

دکتر «جان گاتمن» دکترای روانشناسی، در تحقیقات اخیر خود بر روی زوج هایی که حال و هوای ابتدای زندگی آن ها فرق کرده بود

دریافت زوج هایی هنوز احساس نزدیکی به یکدیگر می کنند که عادات مهم روابط خود یعنی سپری کردن زمانی خاص بایکدیگر را تغییر نداده اند.

شما با توجه به این تحقیقات می توانید حتی با اختصاص دادن ۵ دقیقه به شیوه های پاداش دهنده باعثبهبود روابط خود شوید.

- ابراز عشق بخش مهمی از زندگی است

به گفته «جودیس شرون»، روانشناس و متخصص صمیمیت، «بسیاری از زوجین زمان ابراز عشق را در انتهای روز قرار می دهند اما ابراز عشق در ابتدای روز پاداش دهنده تر است چرا؟

چون مثلا آغوش گرفتن هم باعثصمیمیت می شود و در ابتدای روز نشان از یک شروع خوب و عاشقانه دارد».

- قبل از بیرون رفتن از خانه یک سوال از همسرتان بپرسید

سوال می تواند در مورد کارهای روز باشد. دکتر گاتمن دریافت که صحبت کردن در مورد مسائل روزانه باعثسهیم شدن زوج ها در آرزوها، ترس ها و امیدها می شود.

گاتمن توضیح می دهد که صحبت بر سر جزئیات باعثمی شود که زوجین متوجه شوند که طرف مقابل در موقعیت ها چگونه فکر و احساس می کند و در نهایت منجر به تفاهم می شود.

وی می افزاید در انتهای روز در مورد اتفاقات مهم روز سوال کنید چرا که باعثارتباط بیشتر شما خواهد شد.

- در آنچه از یکدیگر می خواهید سهیم شوید

یادت می آید به مشکل مالی برخوردم، طلاهات رو فروختی تا مشکلمون حل بشه؟! وقتی این کار رو کردی خیلی خوشحال شدم حس کردم چقدر بهم نزدیکی و احساس امنیت کردم.

رفتارها خوب همسر خود را بیاد همسرتان بیاورید و به خاطر آن ها از یکدیگر قدردانی کنید. طبق مطالعات گاتمن قدردانی هرروزه باعثمی شود زوج ها به خاطر داشته باشند که همسرشان عاشق آن ها است.

- نسبت به هم کمی مهربان تر باشید

وقتی یکی از زوجین مراعات حال طرف مقابل را می کنند باعثمی شوند طرف مقابل نیز به این کار متمایل شود. به گفته متخصصین این ملاحظات باعثایجاد احساس عشق و محبت بین زوجین می شود.

به گفته گاتمن «۵ دقیقه رابه بیشتر باعثبهبود روابط می شود چرا؟ چون هراندازه که روابط بهتری را ایجاد می کنید در حساب بانکی احساسات مشترکتان بیشتر سرمایه گذاری می کنید».

منبع: برنا