به گزارش ملت ایران به نقل از برترین ها تحقیقات اخیر نشان می دهد که وقتی افراد به مرگ و نیستی خود فکر می کنند، با خودشان و دیگران رفتار بهتری خواهند داشت. وودی آلن می گوید " من از مرگ نمی ترسم. فقط می خواهم وقتی اتفاق می افتد آنجا نباشم. " گاهی فکر کردن به فناپذیری انسان ناخوشایند و ترسناک است، یا باعثمی شود آینده تیره و تار به نظر برسد. اما تحقیقات جدید دانشگاه میسوری نشان می دهد وقتی به یاد مرگ می افتیم نسبت به خودمان و دیگران برخورد بهتری خواهیم داشت.

در جریان این تحقیق یافته های تحقیقات قبلی، که تاثیر فکر کردن به مرگ و نیستی را بر رفتار مثبت افراد نسبت به خود و دیگران بررسی می کردند، مرور شده است. کنثویل و تیم پژوهشی او می گویند افرادی که اخیراً در قبرستان یا در مراسم تشییع جنازه حضور داشته اند بیشتر به دیگران کمک می کنند و همدردی و همراهی بیشتری از خود نشان می دهند. در واقع فکر کردن به مرگ انگیزه لازم برای مراقبت از خودمان را در ما ایجاد می کند.

همین طور زمانی که افراد به یاد مرگ و نیستی خود باشند، بیشتر به سمت رفتارهای سالم مانند ترک سیگار، ورزش و استفاده از محصولات ضدآفتاب گرایش پیدا می کنند.