دانشمندان به تازگی دریافته اند که مغز مادر بعد از زایمان دستخوش تغییراتی می شود و این تغییرات به مادران کمک می کند تا پیوندی عاطفی با نوزادشان برقرار کنند. بعد از تولد نوزاد اندازه مغز مادر افزایش پیدا می کند و همین امر اشتیاق و محبت مادر را نسبت به نوزاد بیشتر می کند.

مغز مادر بعد از زایمان تغییر می کند

محققان می گویند قسمت هایی که پس از زایمان تغییر می کنند قسمت هایی هستند که با احساسات، منطق، قضاوت و حواس در ارتباط هستند. قسمت میانی مغز مادرانی که نسبت به نوزادشان شوق و علاقه بیشتری نشان می دهند و فرزندشان را با کلماتی چون " خاص "، " زیبا "، " ایده آل " و … توصیف می کنند معمولاً رشد بیشتری دارد.

دکتر کیم معتقد است که محققان با استفاده از یافته های این تحقیق می توانند پی ببرند دلیل اینکه بعضی مادران نسبت به بچه هایشان علاقه و محبت بیشتری نشان می دهند چیست.

منبع: برترینها