چه مردی به همسرش خیانت نمی‌کند؟!

این الگوها از سوی دکتر ساتوشی کانازاوا در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن کشف شده و در مجله «سوشیال سایکولوژی کوآرترلی» به چاپ رسیده است. وی در این تحقیق دو پژوهش بزرگ انجام شده

در آمریکا را که به بررسی ایده‌های اجتماعی و ضریب هوشی هزاران نوجوان و بزرگسال پرداخته بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

یک تحلیل جدید از جریان‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردان با هوش به دلیل رشد تکاملی، کمتر به همسران خود خیانت می‌کنند.
محققان در یک دانشگاه انگلیسی با انجام تحقیق جدیدی دریافته‌اند، مردانی که ضریب هوشی بالاتری دارند، به تک همسری و وفاداری طبیعی ارزش و بهای بیشتر می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که این ارتباط بین ضریب هوشی و وفاداری جسمی‌در زنان دیده نمی‌شود.

دکتر کانازاوا ادعا می‌کند که ارتباط ضریب هوشی و گرایش به تک همسری در مردان ریشه در رشد تکاملی آنها دارد.