من خیلی حسودم چیکار کنم حسادتم کم بشه دیگه خسته شدم!

پیش از هرچیز باید به اندازه کافی از قبح این خصیصه ناپسند مطلع بشی. این موضوع هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ اخلاقی مطلوب واقع نیست. پس از آن رفتارهای حسادت را درخود بشناسید. گاهی ما افکاری گذارا در ذهنمون می گذره که حاکی از حس حسادت درون ماست منتها چون موقتی است خیلی به محتوای آن فکر نمی کنیم. مثل " چه شانسی داره, هیچ وقت نمی شه که بد بیاره مزه اش رو بچشه " پس از شناخت افکار حسادت حتی به صورت پنهانی آن باید سعی کنید آنها را با افکاری مثبت و مخالف با آن جایگزین کنید. دوست داشتن دیگران. قائل بودن به خواست همراه با خوب خواستن برای خود عادت کنیم که برای دیگران هم حتی دشمنانمون و حتی آنها که خاطره خوشی ازشون نداریم طلب خوبی کنیم. به افکار منفی خود اخطار دهیم که حذف شوند و ازشون اعلام نفرت و انزجار کنیم و اجازه رشد و تقویت بهشون ندیم. بی اهمیت شدن نسبت به داشته ها و نداشته های دیگران, همه و همه می تونن شما رو در رفع حس حسادت کمک کنند.