درروابط اجتماعی با دیگران بسیار ضعیف هستم

من در روابط اجتماعی و برقراری ارتباط با دیگران بسیار ضعیف هستم و بسیار خجالتی هستم و حتی در میان آشنایان نیز احساس غریبگی میکنم. من خیلی زود رنج هستم و از کوچکترین حرف دیگران ازرده می شوم و اعصابم به همه می ریزد و تا مدت ها آشفته هسته و از خودم متنفر می شوم و ارزوی مرگ می کنم. به طوری که بعضی وقت ها فکر های احمقانه به سرم می زند.
دلم می خواد تنهایی هام رو با درسم پر کنم و در تابستان علاقه ای وافر به درس خوندن دارم اما بعد اشتیاقم از بین میرود. خیلی وقت ها دلم میخواد که خدا رو بشناسم و بهش نزدیک بشم سعی می کنم گناه نکنم اما نمی شه. بعد تا یه هفته افسرده ام.
آرزوهای بزرگی دارم اما خیلی وقت ها دلم می خواد خودم رو ….
چون خاطره بدی از یکدوستی از بچگی ام دارم دیگه دلم نمی خواد دوباره تکرار بشه و کسی رو هم که حالم رو درک کنه پیدا نمی کنم. وقتی در یک جمع هستم احساس حقارت می کنم دلم می خواد گریه کنم. خیلی دلم می خواد خوب باشم اما نمی تونم با خواهرم رفتار خوبی داشته باشم. اون ۱۰ سالشه و خیل می خواد به من نزدیک بشه و برعکس دلم می خواد تو دنیای خودم باشم.
دلم می خواد کاری به من نداشته باشه اما نمی تونم رفتارش رو تحمل کنم.
کارشناس: این مسئله رو باید درنظر داشته باشی که برخی از احوالات, نوسانات خلقی, حساسیت ها و … خاص دوران سنی شماست. نوجوان در این سنین به نوعی خیلی تحریک پذیر و زودرنج می شود. نسبت به شنیده ها حساسانه برخورد می کند. گاه برداشت های مثبتی از وقایع ندارد(بعلت حساسیت زیاد) احساس می کند دیگران او را درک نمی کنند. نیاز به تنهایی پیدا می کند تا فکر کند. ازنظر هیجانات در نوسان شدید قرار می گیرد. گاه خوشحال و گاه …
باید به من قول بدی که گذشته رو بی خیال بشی و از حال شروع کنی. گذشته فقط در همین حد ارزشمنده که از آن تجربه کسب کنید. احساس حقارت شما درجمع به خاطر اینه که راجع به خودت خوب و مثبت فکر نمی کنی و همین تصور رو درمورد تصور دیگران راجع به خودت داری. بنابراین باید روزانه بارها و بارها در ذهنت نسبت به خودت جملات مثبت به کار ببری. خودت رو به عنوان یک دختر توانا و اهل فکر و پیشرفت باور کنی. موفقیت هایت را برای خودت بازگو کنی. درمورد دیگران خوش بین باشی و سعی کنی درمورد حرفهاشون قضاوت های مثبت داشته باشی. مطمئن باش همیشه داوری شما درمورد گفته ها درست نیست. پس میشه به نوع دیگه هم فکر کرد. وقتی این چنین شد تمایلت به افراد افزون تر میشه و در ارتباطات احساس راحتی بیشتری داری. برای ترک هرعمل, گناه یا برنامه هم باید یک روال یا برنامه تنظیم کنید تا با قاعده پیش برید و ناکامی نداشته باشید.

منبع: پرشین وی