در این جلسه و در ادامه "بررسی روند توسعه شاخص های علم، نوآوری و فناوری کشورمان" ابتدا بررسی نتایج به دست آمده توسط تیم های شرکت کننده در المپیادهای علمی بین المللی در بازه زمانی 1394-1379 (2015-2000) مورد بررسی و تحلیل اعضای کمیسیون قرار گرفت و در این بخش اعلام شد، تیم زیست شناسی کشورمان که در المپیاد زیست شناسی در سال 1379 رتبه هشتم را کسب کرده بود؛ در سال 1392 موفق به کسب رتبه دوم جهانی شده ولی در سال 1395 به رتبه بیستم تنزل یافته است و همچنین تیم المپیاد ریاضی کشورمان نیز از رتبه دهم در سال 1379 به رتبه بیست و چهارم در سال 1395 تنزل یافته است.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده تیم المپیاد نجوم کشورمان در سال 1386 با کسب رتبه نخست و در سال 1395 با کسب رتبه دوم در المپیاد بین المللی نجوم موفق ترین تیم کشورمان در این سطح بوده است.

در ادامه جلسه 59 کمیسیون نخبگان و آینده‌ نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و در بررسی وضعیت منابع انسانی شاغل در بخش تحقیق و توسعه (R&D) بر حسب معیار خدمت تمام وقت( Full time equivalent ) اعلام شد، در سال 1380 حدود 225 هزار نفر در بخش تحقیق و توسعه در کشور مشغول بوده‌اند که این تعداد در سال 1392 به 719 هزار نفر افزایش یافته و همچنین با در نظر گرفتن تعداد کل جمعیت شاغل در کشور این تعداد از 0.8 درصد جمعیت شاغل به 2.1 درصد افزایش یافته است و در همین بازه زمانی ژاپن در مقایسه با سایر کشورها بیشترین تعداد پرسنل شاغل در بخش تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داده است.

در ادامه گزارش پیرامون "بررسی روند توسعه شاخص های علم، نوآوری و فناوری کشورمان " نیز اعلام شد در سال 1384تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی شاغل در کشور 2 میلیون و 842 هزار نفر بوده که در سال 1392 این رقم به 4 میلیون و 401 هزار نفر افزایش پیدا کرده است و همچنین تعداد افراد فاقد شغل فارغ التحصیل نیز در سال 1384، 529 هزار نفر بوده که این رقم در سال 1392 به 1 میلیون و 28 هزار نفر رسیده است.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نخبگان و آینده‌ نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مواردی مانند استفاده از شاخص‌های ترکیبی در کنار شاخص‌های تک متغیره، در نظر گرفتن تراز ورود و خروج دانشجو از کشور به عنوان یک شاخص مهم در سیاستگذاری علم و فناوری، لزوم شکل گیری نظام آماری یکپارچه و استاندارد به منظور دسترسی به آمار دقیق و قابل اعتماد و تفسیر داده‌های به دست آمده بر اساس تعریف هر یک از شاخص‌ها تاکید کردند.