امروز از سامانه اندازه گیری و پایش کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر، رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیر ساخت و رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رونمایی شد.