موتور این خودرو مجهز به سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل جلو و چهارچرخ محرک در دسترس خواهد بود.

  • سوزوکی
  • سوزوکی
  • سوزوکی
  • سوزوکی
  • سوزوکی
  • سوزوکی
  • سوزوکی
  • سوزوکی