دولت چین سیاست‌های جدیدی را در خصوص مدیریت تبلیغات آنلاین به کار خواهد بست. سیاست‌هایی که در چارچوب آن، استفاده از ابزارهای مسدودکننده نمایش تبلیغات جایی نخواهد داشت.

 
 اجبار کاربران چینی به مشاهده تبلیغات آنلاین

 

به گزارش وب‌سایت Adblockplus، مجموعه قوانین جدید، برخورد با نمایش تبلیغات آنلاین گمراه‌کننده در زمینه دارو و دخانیات را با شدت بیشتری دنبال خواهند کرد و ناشران آگهی‌های آنلاین را برای نمایش تبلیغات در حوزه محصولات مرتبط با سلامت انسان، تجهیزات پزشکی، داروهای دامپزشکی و یا حتی آفت‌کش‌ها ملزم به دریافت تاییدیه از دولت چین خواهد کرد. علاوه بر این، نتایج جستجو‌های انجام شده شده توسط کاربران نیز به دو دسته نتایج تبلیغاتی با اسپانسرهای مشخص و نتایج معمولی تقسیم خواهند شد. در نهایت نیز آگهی‌دهندگان مسئولیت کامل صحت ادعای مطرح شده در محتوای تبلیغاتی خود را برعهده خواهند گرفت.

اگرچه در نگاه اول مطالب یادشده همگی منطقی به‌نظر می‌رسند اما در بخشی از این قوانین عنوان شده استفاده از سرویس‌های اینترنتی، دستگاه‌های تحت شبکه، نرم‌افزارها و یا ابزارهایی که دسترسی معمول کاربران به محتویات تبلیغاتی را با تغییراتی همراه کنند و یا از نمایش تبلیغات و بارگذاری آن‌ها جلوگیری کنند ممنوع خواهد بود.

وب‌سایت Adblock Plus در بررسی خود به تاثیر گسترده اجرایی شدن این قانون روی کاربران چینی اشاره داشته است: "در حال حاضر چیزی در حدود 159 میلیون کاربر چینی، تبلیغات ارائه شده روی دستگاه‌های الکترونیکی همراه خود را مسدود می‌کنند. آمار استفاده از ابزارهای مسدود کننده نمایش تبلیغات روی رایانه‌های شخصی، کم‌تر از این مقدار است اما با اجرایی شدن این قانون از سپتامبر سال جاری، حق مشخصی از این دسته از کاربران سلب خواهد شد."

برخی محققان معتقدند هدف دولت چین از اجرایی کردن این قوانین، به هیچ وجه پشتیبانی از ناشران محتویات آنلاین و زمینه‌سازی برای کسب درآمد آن‌ها نیست. این دسته احتمال داده‌اند مقامات چینی از قابلیت‌های رهگیری فعالیت‌های کاربران در قالب نمایش تبلیغات آنلاین، در راستای پیاده‌سازی اهداف نظارتی خود استفاده می‌کنند و افزایش استفاده از نرم‌افزارها یا ابزارهای مسدودکننده نمایش تبلیغات، دسترسی آن‌ها به اهدافشان را دشوارتر ساخته است.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید دولت چین در مبارزه با استفاده کاربران از چنین راهکارهای محبوبی به چه میزان از موفقیت دست خواهدیافت.