آنچه که در شرکت زیمنس ساخته شده به شکل گیری آینده ای جدید و جذاب برای چاپ سه بعدی منجر خواهد شد.

آنها بر روی ارتشی از ریزروباتهای عنکبوتی کار می کنند که با استفاده از آنها تولید محصولات و سازه های کوچک و بزرگ با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی چیزی فراتر از تصورات امروز ما خواهد بود.

برای تصور هرچه بهتر نحوه تعامل میان این نوع ریزروباتها کافی است یک کارخانه بزرگ کشتی سازی را تصور کنیم که در آن انبوهی از روباتهای عنکبوتی با حرکت به اطراف، محصول سفارش داده شده را چاپ می کنند.

این روباتها مجهز به دوربینهای مخصوص و اسکنر لیزری است که از این طریق می توانند محیط اطرافشان را به خوبی بررسی و ترسیم کنند.

نکته جالب توجه درباره این نوآوری به نحوه عملکرد هر یک از روباتها مربوط می شود به طوریکه آنها به طور مستقل از یکدیگر عمل کرده و هر یک در ساخت بخشی از سازه سهم دارند.

ساختار عنکبوتی شکل این روباتها موجب شده تا بدون توجه به اینکه بر روی ساختار صاف یا منحنی قرار دارند به کار خود ادامه دهند.

اما نکات جالب این نوآوری تمامی ندارد. این روباتها به طور شیفتی کار می کنند! به طوریکه پس از دو ساعت چاپ، روبات عنکبوت خسته اطلاعاتی را ارسال کرده و سپس به کناری می رود تا شارژ شود.

زیمنس اعلام کرده که این نوآوری بسیار جوان بوده و هنوز در ابتدای راه قرار دارد.