در این عکس می توان کهشان بسیار باریکی را با نام NGC 5866 مشاهده کرد که بعنوان کهکشان عدسی شکل معروف است.

اطراف این کهشکان را غباری قرمز رنگ و تیره در برگرفته است و داخل آن مجموعه ای از ستارگان جوان وجود دارند که رنگ آبی در بخشی از آن بوجود آورده اند.

رسیدن نور کهکشان راه شیری به کهشکان NGC 5866 می تواند 60 هزار سال طول بکشد.

ناسا تصویر کهکشان باریک را منتشر کرد

همچنین کهکشان دیسکی هم به NGC 5866 گفته می شود . علت آن شکل گرفتن با گاز و بوجود آمدن یک میدان گرانشی داخل آن است.

فاصله این کهکشان با صورت فلکی استارگان اژدها 50 میلیون سال نوری است.