کتاب‌های درسی شیمی باید بازنویسی شوند. با کشف چهارده ماده جدید به تایید اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی (iupac) جدول مندلیف یک جدول کاملی شد.
 
اعداد اتمی جدید 113، 115، 118 که توسط آزمایشگاه در ژاپن، ایالات متحده و روسیه کشف شده‌اند. نام موقت این ماده‌های جدید به ترتیب عدد اتمی، اونوتروم (uut)،‌یونوپنتینوم (uup)، آناسیتوم (uup)، آناناکیتوم (uu5) نام‌گذاری شده‌اند.
 
جدول مندلیف کامل شد
 
نکته جالبی که در مورد این عناصر وجود دارد این است که این عناصر با وجود هسته سنگینی که دارند کاملا پایدار می‌باشند و جای تحقیق و پیشرفت‌های جدیدی بر روی این مواد وجود دارد.
 
جدول تناوبی عناصر، نخستین جدولی بود که تا آن زمان به این گستردگی مرتب شده بود مندلیف این جدول را تهیه کرد تا ویژگی‌های دوره‌ای را بهتر نشان دهد.
 
وی برخی ویژگی‌های عناصری که هنوز کشف نشده بودند را پیش‌بینی کرد و لذا آن‌ها را خالی گذاشت از سال 1869 تا به امروز این جدول در حال کامل شدن بوده است با توجه به کشف این چهارماده جدول عناصر شیمیایی ذکر کامل شده و جای خالی وجود ندارد.