یکی از خلبان ها در این باره می گوید: فرود روی این منطقه مانند پارک کردن یک خودروی بزرگ در جای پارکی کوچک است؛ با این تفاوت که یک خطای کوچک موجب سقوط هواپیما می شود. فرودگاه یاد شده توسط ادموند هیلاری در سال ۱۹۶۵و ۱۲سال پیش از فتح قله اورست به دست خود او ساخته شد. کارشناس ها شیب بالای این فرودگاه و باریک بودن آن را یکی از دلایل خطرناک بودنش بیان می کنند.