به گزارش سرویس حوادثملت ایران، اوایل این هفته، جسد ده ها هزار زنبور و دیگر حشرات در محوطه ی یک پارکینگ عمومی در شهر اورگان آمریکا پیدا شد. به گفته ی سازمان محیط زیست محلی، این یکی از بزرگترین نمونه های مرگ جمعی زنبورها در غرب ایالات متحده بوده است.

اجساد این حشرات که تعداد آنها بیش از ۲۵۰۰۰ عدد گزارش شده است، توسط فروشندگان نوعی درخت پر شکوفه ی اروپایی، پیداشد. گفته می شود فاجعه ی زیست محیطی مورد نظر، مربوط به این درختان و فعالیت های یک انجمن غیر انتفاعی به نام ز ِرسِس می باشد، که به مطالعه ی زنبورها و دیگر بی مهرگان می پردازد.

در حالی که علت این مرگ خاموش، ناشناخته باقی مانده است، این سازمان بر این باور است که علت این حادثه ممکن است نوعی آفت کش سمی که به دلایل زیبایی روی این درختان مورد استفاده قرار گرفته، و یا به سادگی به خاطر آنکه این درختان، خود از گونه های سمی اند، بوده باشد.

وزارت کشاورزی اورگان در حال تلاش برای تعیین علت دقیق این ماجرا می باشد.

مرگ تعداد قابل توجهی از زنبورها در ایالات متحده از سال ۲۰۰۵، تا حد زیادی موجب کاهش گرده افشانی بسیاری از گونه های خاص میوه ها و سبزیجات این کشور شده است.