به گزارش ملت ایران به نقل از اعتماد: پلیس سمیرم در استان اصفهان رسیدگی به پرونده قتلی را در دستور کار دارد که در آن دو برادر بر سر آخرین سیخ کباب ناهار روز جمعه با هم به نزاع پرداخته و یکی دیگری را به قتل رسانده است.

«کرامت» وقتی با برادرش بر سر آخرین سیخ کباب دعوایش شد سیخ دیگری را که به دست داشت به سمت سر برادر نشانه رفت و همین سبب فرورفتن سیخ در گیجگاه «عرفان» شد.

ماجرا مربوط به روز جمعه گذشته است. خانواده «عرفان» و «کرامت» برای صرف ناهار عازم طبیعت اطراف شهرستان خود شده و در صحراهای پیرامون شهر به پیک نیک مشغول شدند. موضوع وقتی به گوش پلیس رسید که حادثه روی داده بود و خانواده این دو برادر به پلیس ۱۱۰ اعلام کردند «عرفان» به دلیل به هم خوردن تعادلش به زمین افتاد و سرش به سنگی خورد و این حادثه روی داد و جان باخت.

ماموران بعد از حضور در محل به بررسی جسد عرفان پرداخته و متوجه شدند زخمی که در سر او به وجود آمده نمی تواند برجا مانده از سنگ باشد. ماموران پلیس سمیرم بعد از بررسی همه جوانب اعضای خانواده را گرد هم آوردند و از آنها خواستند تا بار دیگر موضوع را بازگو کنند.

در این زمان بود که «کرامت» تاب نیاورد و لب به اعتراف گشود. او به ماموران گفت: من نمی خواستم او را بکشم و فقط می خواستم آخرین سیخ کباب را از آن خود کنم. این جوان همچنین در توضیح چگونگی وقوع حادثه به ماموران افزود: برای ناهار کباب تدارک دیده بودیم و وقتی نوبت به آخرین سیخ کباب رسید من و عرفان بر سر آن دعوایمان شد. هر چقدر پدر و مادرم از ما خواستند آرام بگیریم نشد و ما با هم گلاویز شدیم. پدر و مادر سعی کردند ما را از هم جدا کنند ولی نشد.

کرامت همچنین گفت: ناگهان عرفان آخرین سیخ کباب را برداشت و فرار کرد. من هم یک سیخ برداشتم به دنبالش افتادم و نفهمیدم در یک لحظه چطور این حادثه رخ داد و سیخ را به طرفش پرتاب کردم که به گیجگاهش فرورفت. بعد از این اعتراف دیگر اعضای خانواده هم توضیح دادند که چگونه سعی کرده اند با درآوردن سیخ فرزندشان را نجات دهند ولی درآوردن سیخ به افزایش خونریزی و جراحت منجر شده و در نهایت با مرگ عرفان خاتمه یافته است.

در حال حاضر پلیس در حال تکمیل اطلاعات این ماجراست.