ملت ایران:مقامات عربستان سعودی اعلام کردند ۵ متهم اهل یمن را به دلیل قتل یک سعودی، گردن زده شدند و سپس جنازه آنها در ملاء عام آویزان شد.
خبرگزاری یونایتدپرس گزارش داد، این اقدم سه شنبه در شهر جیزان در جنوب عربستان سعودی و در نزدیکی مرزهای یمن انجام شد.
با اعدام این ۵ نفر، تعداد افراد اعدام شده در کشور عربستان سعودی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به ۴۲ نفر رسید.
در عربستان سعودی افرادی که در اتهامات تجاوز جنسی، قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند؛ اعدام می شوند.
اعدام در عربستان سعودی از طریق گردن زدن با استفاده از شمشیر یا شلیک گلوله در ملاء عام انجام می شود.
در سال ۲۰۱۲ میلادی ۷۶ نفر، در سال ۲۰۱۱ میلادی ۷۹ نفر و در سال ۲۰۱۰ میلادی ۲۷ نفر در عربستان سعودی اعدام شدند.