گردباد در ایالت اوکلاهما در آمریکا این کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
نیروهای امداد هم چنان در حال نجات افرادی هستند که با تخریب گسترده ساختمان ها به ویژه در شهر مور احتمالا زیر آوار مانده اند. سرعت این گردباد در برخی مناطق به ۳۲۰ کیلومتر در ساعت رسیده است.

این گردباد که باعثتخریب جدی مناطق حومه اوکلاهماسیتی مرکز ایالت اوکلاهما شده روز دوشنبه با سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت به شهر مور رسید که ۵۵ هزار نفر جمعیت دارد و گذشتن آن از این منطقه ۴۵ دقیقه طول کشید. قطر این گردباد ۱/۵ کیلومتر گزارش شده است.

به خاطر تخریب گسترده خانه ها و مدرسه ها به احتمال زیاد آمار تلفات این گردباد بیشتر خواهد شد.