ملت ایران:روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه امسال مأموران پلیس بوشهر در جریان تیراندازی مرگباری در یکی از مراکز دولتی این شهر قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. بررسی ها نشان می داد که درگیری بین سربازانی رخ داده که در این مرکز خدمت می کردند و در جریان آن یکی از سربازان به ضرب گلوله به قتل رسیده و سرباز دیگری نیز مجروح شده است. با انتقال مجروح حادثه به بیمارستان، جسد بی جان مقتول نیز در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز شد. مأموران در همان بررسی های اولیه دریافتند که قتل از سوی سومین سربازی رخ داده که در این محل خدمت می کرد.

دستور بازداشت سرباز فراری صادر شد و درحالی که تحقیقات برای دستگیری وی ادامه داشت، ساعتی بعد از جنایت نزد مأموران پلیس رفت و خودش را تسلیم کرد. پسر جوان در جریان بازجویی ها به جنایت اعتراف کرد و گفت: ما ۳ نفر در آشپزخانه شیفت داشتیم. طبق برنامه ای که داشتیم نوبت سجاد بود که ظرف ها را بشوید. اما پس از آن، من با وی در گیری لفظی پیدا کردم. چون سجاد ظرف ها را تمیز نشسته بود.

برای همین به او گفتم این چه وضع ظرف شستن است. او هم در پاسخ گفت بهتر از این بلد نبودم، اگر تو بلدی خودت ظرف ها را بشوی. متهم ادامه داد: سر همین مسئله با هم درگیری لفظی پیدا کردیم و درحالی که کنترلم را از دست داده بودم اسلحه کلاشینکفی را که همراهم بود مسلح و به سمت سجاد شلیک کردم. در این میان سرباز دیگری که با ما بود هم مجروح شد و وقتی به خودم آمدم و فهمیدم چه کار کرده ام تفنگم را همانجا گذاشتم و فرار کردم. اما عذاب وجدان باعثشد تا خودم را به پلیس معرفی کنم.