فرمانده یگان‌های ویژه استان اصفهان: هفت قبضه کلت کمری و یک وینچستر از درون اعتراضات کشف کردیم