۲۷ شهریور دختر ۳۵ساله‌ای نزد مأموران پلیس پایتخت رفت و از پسر جوانی به اتهام آدم‌ربایی شکایت کرد.

او گفت: صبح از خانه‌ام در غرب تهران بیرون آمدم تا به محل کارم بروم. منتظر تاکسی بودم که یک خودروی سانتافه مقابلم توقف کرد و راننده خواست سوار ماشینش شوم اما من با عصبانیت از او خواستم که برایم مزاحمت ایجاد نکند.

با این حال راننده دست بردار نبود تا اینکه بعد از چند دقیقه از ماشین پیاده شد و با زور و تهدید چاقو مرا سوار ماشینش کرد. در بین راه با التماس از او خواستم که رهایم کند اما او مرتب با چاقو تهدیدم می‌کرد که اگر سکوت نکنم مرا می‌کشد.

وی ادامه داد: در بین راه او حتی با یک خودروی پراید هم تصادف کرد و با اینکه خسارت سنگینی به‌خودروی پراید وارد شد، از صحنه تصادف فرار کرد. این مرد در ادامه به سمت حاشیه تهران تغییر مسیر داد و پس از توقف در محلی خلوت، با تهدید چاقو مرا مورد آزار و اذیت قرار داد. با این شکایت تیمی از مأموران اداره ۱۶ پلیس آگاهی تحقیقات خود را در این زمینه شروع کردند. همزمان همان راننده پرایدی که با جوان سانتافه‌سوار تصادف کرده بود به طرح شکایت پرداخت و سرنخ مهمی را در اختیار پلیس قرار داد.

وی گفت: پس از تصادف، راننده سانتافه که سراسیمه بود پا به فرار گذاشت اما توانستم شماره پلاک ماشین او را یادداشت کنم. ماموران به بررسی شماره پلاک سانتافه پرداختند و دریافتند که چند روز قبل جوانی این خودرو را از یک مؤسسه کرایه کرده بود. مأموران با این سرنخ موفق شدند متهم پرونده را شناسایی و او را دستگیر کنند. این مرد روز گذشته برای انجام تحقیق به شعبه دوم بازپرسی در دادسرای جنایی تهران منتقل شد اما اصرار داشت که بی‌گناه است.

وی گفت: برادرم شب قبل از حادثه برای رفتن به جشن عروسی یکی از دوستان خودروی سانتافه‌ای کرایه کرده و قرار بود فردای آن روز خودرو را برگردانیم. صبح قبل از اینکه ماشین را برگردانیم، مشغول تفریح و گشتن در خیابان بودم که یک دفعه چشمم به دختر جوانی افتاد. او منتظر تاکسی بود و من هم دلم به حالش سوخت و سوارش کردم. پس از آن بود که وسوسه‌های شیطانی به سراغم آمد و او را مورد آزار و اذیت قرار دادم. من او را تهدید نکردم و او به تصور اینکه وضع مالی خوبی دارم سوار ماشینم شد.

هم‌اکنون پسر سانتافه‌سوار با قرار قانونی در اختیار مأموران اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.