مقامات عربستان سعودی هنوز تاکید دارند که ۷۶۹ تن در فاجعه منا جان باخته‌اند؛ با این حال به صورت جزئی به ملیت این افراد اشاره نمی‌کنند. این در حالی است که حداقل بر اساس آمار ارائه شده از سوی کشورهای مختلف این عدد بالای ۱۰۰۰ تن است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد؛ آماری که مقامات و رسانه‌های کشورهای متاثر از فاجعه منا ارائه داده‌اند در حال حاضر ۱۰۳۶ کشته است که بیش از آمار ۷۶۹ تن عربستان سعودی محسوب می‌شود. این آمار همچنین شامل ۷۰۳ مفقود است که عربستان آنها را به حساب نمی‌آورد:

ایران: ۴۶۴ کشته

مصر: ۱۲۴ کشته - ۷۰ مفقود

اندونزی: ۹۱ کشته

نیجریه: ۶۴ کشته - ۲۴۴ مفقود

مالی: ۶۰ کشته

هند: ۵۱ کشته - ۶۳ مفقود

پاکستان: ۴۶ کشته - بیش از ۴۰ مفقود

نیجر: ۲۸ کشته - ۸۹ مفقود

کامرون: ۲۰ کشته

ساحل عاج: ۱۴ کشته - ۷۷ مفقود

الجزایر: ۱۴ کشته - ۵۴ مفقود

جمهوری چاد: ۱۱ کشته

سنگال: ۱۰ کشته

مراکش: ۱۰ کشته - ۲۹ مفقود

سومالی: هشت کشته

غنا: پنج کشته - ۲۱ مفقود

لیبی: چهار کشته - ۱۶ مفقود

تانزانیا: چهار کشته

کنیا: سه کشته

تونس: دو کشته

بورکینافاسو: یک کشته

بروندی: یک کشته

هلند: یک کشته

بنین: نامشخص