یک مرکز بزرگ جعل اسناد رسمی در محدوده میدان انقلاب تهران کشف شد.

بازرسان اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه با اطلاعاتی که در مورد این مرکز جمع کرده و در پی شکایت مردمی از آن موفق شدند با انجام تدابیر لازم به ساختمان مذکور ورود پیدا کنند.

در این بازرسی انواع اسناد جعلی دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، تاییدیه های تحصیلی، وکالت نامه ها و … کشف شد که همگی ضبط و برای رسیدگی های بیشتر تحویل مراجع قضایی شد.

حین بازرسی از مکان مذکور یکی از افراد حاضر با برداشتن کیف خود اقدام به فرار می کند که بازرسان اداره کل به تعقیب وی پرداخته و پس از چند صد متر تعقیب و گریز در درون خیابان موفق به دستگیری وی می‌شوند. در کیف نامبرده نیز تعداد قابل توجهی مدارک جعلی کشف شد که به همراه خود وی تسلیم مراجع انتظامی و قضایی شد.