یک حلقه مار سمی جا خوش کرده در دورن یک خودرو سواری در زنجان توسط نیروهای امدادی سازمان آتش نشانی زنده گیری شد.

علی محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان، در این رابطه گفت: آتش نشانان این مار سمی و خطرناک را که موجب وحشت صاحب خودرو شده بود با استفاده از تجهیزات مخصوص از درون این خودرو بیرون آوردند. وی ادامه داد: صاحب خودرو در گاراژ و قبل از سوار شدن بر خودرو این مار را مشاهده و برای رهایی از دست این خزنده بسیار خطرناک با آتش نشانی تماس گرفته بود.

هفته گذشته یک شهروند زنجانی از طریق تماس با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی این شهر را در جریان وجود یک حلقه مار در منزل مسکونی خود مطلع کرد که نیروهای امدادی موفق به مهار و زنده گیری این مار خطرناک و سمی شدند.