زمین لرزه ای با شدت ۴.۲ ریشتر راس ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه دوشنبه شب سیرچ واقع در استان کرمان را تکان داد.

این زمین لرزه که در شهر کرمان نیز احساس شد در عرض جغرافیایی ۳۰.۱۷۵ درجه و طول جغرافیایی ۵۷.۵۵۱ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین اعلام شده است.

تاکنون گزارشی مبنی بر خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده بوده و از جمله لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود.