تروریست های داعش طی روزهای پیش به ازای دریافت مبالغی از سوی سازمان های حقوقی فعال در عراق در حالی گروهی از زنان و دختران ایزدی را آزاد کرد که پیش از آزادی به آنها تجاوز کرد.

روزنامه لبنانی الدیارنوشت: مجله بریتانیایی " اینترناشیونال بزنیس تایمز " گزارش داد سازمان های حقوق بشر ازتجاوز گروهی داعش به زنان و دختران ایزدی در اوائل هفته جاری خبردادند.

بنا براین گزارش؛، تروریست های داعش قبل از آنکه این زنان و دختران را در مقابل پرداخت پول آزاد کند، به تجاوز گروهی به آنها به صورت علنی اقدام کردند.