عناصر داعش ۵ معلم سوری را به دلیل تدریس خصوصی شلاق زدند.

منابع سوری تأکید کردند که این ماجرا در شهر " معدان " در حومه شهر " رقه " در شرق سوریه روی داد.

رقه مرکز اصلی تجمع تروریستهای داعش در سوریه است.

بر اساس این گزارش، عناصر داعش پس از حمله به منزلی که در آنجا کلاسهای خصوصی فیزیک، فرانسه، انگلیسی و ریاضی برگزار می شد، همه معلمان و دانش آموزان دختر و پسر را با خود بردند.
البته دختران دانش آموز پس از تسلیم شدن پدرانشان، رها شدند.

همه فعالیتهای آموزشی در مناطق تحت کنترل داعش، زیر نظر این گروه تروریستی انجام می شود.