رییس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران گفت: مسلما به رای صادره در مورد پرونده ضارب شهید خلیلی اعتراض می‌شود.

قاضی اصغرزاده با بیان این که رای پرونده ضارب شهید خلیلی صادر شده است، اظهار کرد: نمی‌دانم که رای این پرونده از سوی دفتر شعبه ابلاغ شده یا خیر.

وی افزود: از آنجا که حکم پرونده مذکور قصاص است، مسلما به رای صادره اعتراض خواهد شد.

رییس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران درباره پرونده بنفشه(زن جوان ایرانی که در سال ۹۱ در برلین آلمان از سوی مردی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود)، گفت: دادگاه این پرونده در هفته‌های گذشته در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری برگزار شد و از آنجا که در زمان برگزاری دادگاه در جلسه حضور نداشتم، ریاست جلسه دادگاه را قاضی باقری به عنوان دادرس بر عهده داشت.

اصغرزاده از بیان جزئیات بیشتر در مورد این پرونده خودداری کرد.

بر اساس این گزارش، علی خلیلی تیرماه ۹۰ در حین بازگشت به منزل توسط افراد شرور مورد ضرب و جرح قرار گرفت که پس از دستگیری ضارب و مطرح شدن شکایت، خلیلی در نهایت رضایت داد. چهارم فروردین ۹۳ علی خلیلی در بیمارستان درگذشت و یک ماه بعد رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده به خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است، لذا با شکایت اولیای دم، رسیدگی به پرونده او دوباره در دستور کار قرار گرفت.

پس از برگزاری دو جلسه دادگاه ضارب شهید خلیلی در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده، وی به قصاص نفس محکوم شد.

به گزارش ایسنا، زن جوانی به نام بنفشه که به تازگی از همسرش جدا شده بود، در سال ۹۱ به همراه دخترش برای زندگی به آلمان سفر می‌کند که در آنجا از سوی مردی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. عامل این جنایت همان روز برلین را ترک می‌کند و از مرز آذربایجان وارد ایران شده و سرانجام در روز ۲۶ آبان‌ماه سال ۹۱ در ایران دستگیر می‌شود.

برای متهم این پرونده پس از تحمل یک سال و نیم حبس، قرار مجرمیت صادر و با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال و دادگاه وی برگزار شد.