مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها و حمل استان تهران گفت: سهم موتورسواران از تلفات تصادفات رانندگی سال ۹۲ پس از سرنشینان وسایل نقلیه با ۳۴.۲ درصد و عابران پیاده با سهم ۲۷ درصد در رتبه سوم قرار می گیرد.

حمیدرضا شهرکی ثانوی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح ارتقای ایمنی موتورسواران در جاده ها یکی از طرح هایی است که در حوزه ایمنی استان تهران از چند سال پیش آغاز و در سال ۹۲ به طور کامل اجرایی شد.

وی ادامه داد: با تدوین دستورالعمل ها و برنامه های مدون و تامین اعتبار مورد نیاز، در سه بخش ' اطلاع رسانی و آموزش، تجهیزات ایمنی و ایمن سازی فیزیکی محدوده تردد موتور سواران ' می باشد.

شهرکی ثانی به اهمیت ایمنی عبور و مرور موتور سواران اشاره کرد و گفت: در کشور ما به دلیل ویژگی های اقلیمی، جغرافیائی، اجتماعی و اقتصادی و شیوه های زندگی به ویژه در جامعه روستایی موتورسیکلت سهم قابل توجهی در جابجایی افراد دارد.

وی اظهار کرد: استفاده کنندگان موتورسیکلت به دلیل فقدان آگاهی و آشنایی کافی از مقررات و خطرات احتمالی، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات رانندگی همانند سایر رانندگان وسایل نقلیه ندانسته و در نتیجه موجب بروز حوادثناگوار جرحی و فوتی می شوند.

شهرکی ثانی تصریح کرد: موتورسواران به دلیل نوع برخورد در تصادفات، فقدان کابین و حفاظ مناسب وضربه مستقیم پس از حادثه بسیارآسیب پذیر بوده و سهم بالایی از صدمات و تلفات رانندگی در بین سایر گروه های کاربران جاده ای دارند.

وی افزود: تحلیل آمار تصادفات فوتی نشان میدهد در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۵۳ نفر از هم استانی ها در اثرحوادثرانندگی در راههای برون شهری و روستایی جان خود از دست دادند که ۷۱ نفر معادل ۲۰ درصد آن را موتورسواران تشکیل می دهد.

شهرکی به اشاره به وضعیت تصادف منجر به فوت موتورسواران در استان به تفکیک نوع راه ها گفت: سهم راه های برون شهری و روستایی حدود۲۰درصد و مابقی آن به راه های درون شهری با ۸۰ درصد اختصاص دارد.

وی افزود: بخشی از دلایل عمده سهم کمتر تعداد تصادفات منجر به فوت در راههای برون شهری و روستایی استان، علاوه بر نسبت جمعیتی کمترمی توان به کنترل و نظارت بیشتر و الزام بیشتر موتورسواران به رعایت قوانین و مقررات نظیر استفاده از کلاه ایمنی و تجهیزات ایمنی ضروری(کلاه ایمنی - چراغ روشنایی - شبرنگ) و برگزاری مانورها و دوره های آموزشی مختلف اشاره کرد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه راه های روستایی و نوع فعالیت و شیوه های زندگی برای استفاده بیشتر از موتورسیکلت اظهار کرد: سهم تلفات موتورسواران، با اجرای این طرح با کاهش دو درصدی را در راه های برون شهری و روستایی در سال ۹۲ نسبت به سال۹۱ مواجه شده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران گفت: بررسی محل فوت موتورسوارن متوفی در راههای برون شهری و روستایی سال ۹۲نشان می دهد ۳۶.۶ درصد راکبین در محل حادثه ۵۴.۹ درصد در بیمارستان فوت کردند.

وی افزود: نکته قابل توجه اینکه سهم فوتی در محل حادثه در مقایسه سال ۹۲ به ۹۱ دارای روند رو به کاهش و در مقابل تعداد فوتی موتورسواران در بیمارستان ها و مراکز درمانی رو به افزایش می باشد.

شهرکی تصریح کرد: وضعیت خدمات درمانی و سایر مسایل در بیمارستانها موجب افزایش سهم آن در سالهای اخیر گردیده است. فقدان تجهیزات ایمنی لازم برای راکبین(کلاه ایمنی و..)، وضعیت موتورسیکلت(فقدان کابین وعلایم هشدار دهنده موتور سیکلت)، فقدان آگاهی کافی مردم در زمینه اطلاع رسانی وقوع حادثه و نیاز این گروه از کاربران جاده ای به آموزش و تغییر الگوی استفاده از موتورسیکلت می توان از عوامل عمده بالا بودن تلفات موتورسواران سرصحنه برشمرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران با اشاره به سطح تحصیلات موتورسواران متوفی افزود: بیشترین سهم تلفات مربوط به گروههای تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان با سهم ۴۷ درصد می باشد.