این زمین لرزه مقارن پنج دقیقه و ۱۷ ثانیه شنبه رخ داد و قدرت آن نیز ۳.۱ در مقیاس ریشتر برآورد شده است.

این زمین لرزه در عمق ۹ کیلومتری زمین و در فاصله ۳۶ کیلومتری شیراز رخ داده است.

هنوز گزارشی از خسارات این زلزله اعلام نشده است.